Zásoby a zboží

Zásoby a zboží

Vedení daňové evidenceSoučástí téměř každého podniku jsou zásoby a zboží. A právě tyto dva pojmy je nutné rozlišovat. Za zásoby můžeme považovat materiál, zásoby nedokončené výroby, polotovary, výrobky, zvířata a také zboží.

Zbožím můžeme chápat různé movité věty, výrobky vlastní výroby či třeba nemovitosti. Jedná se vlastně o majetek, který jste nabyli za účelem jeho následného prodeje. A to v nezměněném stavu. V některých případech mohou být zbožím také movité věci, které se normálně odepisují. Pokud máme v daňové evidenci v kolonce zboží uvedenou nemovitost, tak musí jít o nemovitost, kterou nakupujeme za účelem dalšího prodeje. Tato nemovitost nesmí být používána, nepronajímána a neprovádíme na ní technické zhodnocení.

Daňová evidenceZásoby a zboží oceňujeme buď pořizovací cenou, pokud je majetek pořízen za úplatu, vlastními náklady, pokud si majetek sami vyrobíme, či cenou zjištěnou pro účely dědické a darovací.

V daňové evidenci je nutné sledovat zásoby a řádně je evidovat. Je úplně jedno, jakým způsobem budete tyto zásoby evidovat. To záleží pouze na vás. U zboží je možné evidovat například: datum pořízení, jaký je počáteční stav, prodejní cenu, příjem, výdej a konečný stav zásob.

Co se týká daňové uznatelnosti výdajů, je možné uplatnit pouze výdaje, které souvisí s pořízením zásob, jsou uvedeny v daňové evidenci. Tyto výdaje je pak možné daňově uplatit pouze v roce, ve kterém došlo ke skutečnému výdeji peněžních prostředků na pořízení těchto zásob.

O webu

Naše webová stránka je věnována daňové evidence. Dozvíte se vše, o této náhradě jednoduchého účetnictví, musíte vědět. Zjistíte, jaké doklady je nutné vydávat a po jakou dobu je nutné je uchovat. Dále budete vědět, jaké knihy musíte v daňové evidenci vést, a které jsou zcela dobrovolné. Součástí každého podnikání je také dlouhodobý majetek či zásoby. Dozvíte se tedy jak je to s nimi v daňové evidenci. To vše a mnohem více se dozvíte právě na našich stránkách.