Dlouhodobý majetek

Dlouhodobý majetek

Vedení daňové evidenceDlouhodobý majetek chápeme v daňové evidenci stejně jako v účetnictví. Jedná se o samostatné věci nebo soubory samostatných věcí s techniko-ekonomických určením. Abychom mohli tyto věci zařadit do dlouhodobého majetku, musí splňovat jednu důležitou podmínku. A to je jejich cena, která musí být větší ne 40 000Kč. Druhou nezbytnou podmínkou je doba technické použitelnosti, která musí být delší než jeden rok.

Jedná se zejména o budovy, byty, nebytové prostory, stavby, pěstitelské celky trvalých porostů, základní stádo a tažná zvířata. Dále pak jiný jiný majetek, kterým máme na mysli technické zhodnocení, které tvoří součást ocenění majetku, pokud dohromady s pořizovací cenou převýší 40 000 Kč.

Důležité je správně stanovit vstupní cenu majetku. Jedná se o pořizovací cenu bez daně z přidané hodnoty.

Za dlouhodobý majetek nemůžeme rozhodně považovat zásoby.

Jak bude evidence tohoto majetku ve vaší společnosti vypadat, záleží pouze na vás. Pro snadnější orientaci je vhodné evidovat:

  •         popis a údaje identifikující majetek a jeho pořadové číslo
  •         způsob, jakým bude majetek využit
  •         ocenění majetku
  •         datum a způsob, jakým byl majetek pořízen
  •         datum, kdy byl majetek uveden do užívání
  •         vámi zvolený způsob daňových odpisů – zda rovnoměrný nebo zrychlený
  •         částky těchto daňových odpisů za každý rok
  •         zůstatkové ceny majetku
  •         datum vyřazení majetku
  •         způsob vyřazení majetku

Co se týká daňové znatelnosti výdajů na pořízení dlouhodobého majetku, ty uplatníme přes odpisy. Jakmile majetek vyřadíme, daňově uznatelná je výše zůstatkové ceny. Jde-li o majetek, který je vyloučen z odpisování, do výdajů jej nezahrnujeme.

O webu

Naše webová stránka je věnována daňové evidence. Dozvíte se vše, o této náhradě jednoduchého účetnictví, musíte vědět. Zjistíte, jaké doklady je nutné vydávat a po jakou dobu je nutné je uchovat. Dále budete vědět, jaké knihy musíte v daňové evidenci vést, a které jsou zcela dobrovolné. Součástí každého podnikání je také dlouhodobý majetek či zásoby. Dozvíte se tedy jak je to s nimi v daňové evidenci. To vše a mnohem více se dozvíte právě na našich stránkách.