Inventarizace

Inventarizace

2 EuraKdy a jak se musí provádět inventarizace v daňové evidenci, nás informuje §7b odstavec 4 zákona o dani z příjmu. V tomto zákoně se dozvíte, co je nutné provést za činnost k 31.12. nebo k ukončení podnikání. Inventarizace je porovnání skutečného stavu se stavem, který nalezneme v daňové evidenci.

Nejdříve musíme zjistit skutečný stav zásob, dlouhodobého hmotného majetku, pohledávek a závazků. O tomto zjištění je nutné provést zápis. Vzniklou-li rozdíly, je nutné o ně upravit základ daně.

Při inventarizaci nemusíte vyplňovat složité výkazy, což je jistě velkou předností daňové evidence. Dalším rozdílem, oproti účetnictví, je rozsah prováděné inventarizace. Tu je nutné provést pouze u zásob, hmotného majetku, u pohledávek a závazků. Nemusíte tedy provádět inventarizaci u pokladny, cenin nebo u drobného majetku.

Zápis o inventarizaci je nutné archivovat. A to po stejnou dobu, jako ostatní daňovou evidenci.

Výpočet daně z příjmůManka v daňové evidenci můžeme rozlišovat na ty, o které je nutné upravit základ daně, a o manka, která nijak daňovou povinnost neovlivňují. Nejdříve si řekneme něco o mankách, které ovlivňují základ daně. V případě, že zjistíme manko, je nutné snížit výdaje o příslušnou částku, kterou máme jako výdaj již zaevidovanou.
Druhým typem jsou manka, která nijak nevadí. Není tedy nutné žádným způsobem snižovat již zaevidované výdaje. Jde zejména o manka, která jsou způsobena technickými či technologickými úbytky, nebo se jedná o úbytky, která vyplývají z přirozených vlastností zásob. Mluvíme o sesychání, rozprach či se ztratí v maloobchodním prodeji. Jde ovšem pouze o částky do normy přirozených úbytků, které jsou předem stanovené.

Správce daně může posoudit, zda výše stanovené normy odpovídá charakteru činnosti firmy. Správce má také pravomoc o zjištěný rozdíl navýšit základ daně.

Každý podnikatel musí provádět inventarizaci minimálně jednou ročně.

O webu

Naše webová stránka je věnována daňové evidence. Dozvíte se vše, o této náhradě jednoduchého účetnictví, musíte vědět. Zjistíte, jaké doklady je nutné vydávat a po jakou dobu je nutné je uchovat. Dále budete vědět, jaké knihy musíte v daňové evidenci vést, a které jsou zcela dobrovolné. Součástí každého podnikání je také dlouhodobý majetek či zásoby. Dozvíte se tedy jak je to s nimi v daňové evidenci. To vše a mnohem více se dozvíte právě na našich stránkách.