Archivace dokladů

Archivace dokladů

Šanony s dokladyArchivace dokladů je odlišná v účetnictví a v daňové evidenci. Řídí se totiž odlišnými zákony. Ať již uplatňujeme skutečné výdaje nebo paušálem, je nutné archivovat veškeré daňové doklady. A to po dobu, po kterou může být doměřena daň z příjmů.

Lhůta pro uchování daňových dokladů v daňové evidenci se řídí zákonem o dani z příjmů. V zákoně se uvádí, že daň nemůže být doměřena po uplynutí lhůty, která činí 3 roky. Lhůta začíná během dnem, v němž uplynula lhůta pro podání řádného daňového tvrzení, nebo v němž se stala daň splatnou, aniž by zde byla současně povinnost podat řádné daňové tvrzení.

Co se týká plátců DPH, je nutné se řídit zákonem o dani z přidané hodnoty. Tento zákon stanovuje, že doklady, které se přidané hodnoty týkají, je nutné archivovat po dobu minimálně 10ti let od konce zdaňovacího období. Po celou dobu je nutné, aby doklady byly věrohodné, neporušené a také čitelné.

Pokud jste fyzická osoba, která zaměstnává jiné osoby je nutné archivovat také mzdové doklady. V tomto případě se musíte řídit zákonem o organizaci a provádění sociálního zabezpečení.

O webu

Naše webová stránka je věnována daňové evidence. Dozvíte se vše, o této náhradě jednoduchého účetnictví, musíte vědět. Zjistíte, jaké doklady je nutné vydávat a po jakou dobu je nutné je uchovat. Dále budete vědět, jaké knihy musíte v daňové evidenci vést, a které jsou zcela dobrovolné. Součástí každého podnikání je také dlouhodobý majetek či zásoby. Dozvíte se tedy jak je to s nimi v daňové evidenci. To vše a mnohem více se dozvíte právě na našich stránkách.