Knihy v daňové evidenci

Knihy v daňové evidenci

EuraÚdaje v daňové evidenci musí být někde zachyceny. Tou nejdůležitější knihou je deník příjmů a výdajů. V tomto deníku je důležité rozlišovat zda se jedná o příjmy a výdaje, které jsou daňově uznatelné a které nikoliv. Je to důležité pro správné stanovení daňové povinnosti. Je jasné, že položky, které nám základ daně jinak neovlivňují, nebudeme započítávat. Ale i tak pro nás nejsou méně cenné. Jsou důležité pro stanovení úspěšnosti hospodaření fyzické osoby.

Pokud máte příjmy a výdaje, které mají daňovou účinnost, je nutné je vždy doložit příslušným daňovým dokladem. Doklady musí být řádně očíslované. Abychom se v nich co nejlépe a nejsnáze orientovali, je dobré je chronologicky řadit podle data.

Vedení daňové evidenceCo je výhodou, podnikatelé zde nemusí rozlišovat, zda došlo k příjmů či výdajům v hotovosti či na běžném účtu. Dále se nemusí také dopočítávat žádné průběžné zůstatky peněz a nemusí je ani doplňovat do daňového přiznání. Ovšem, většina podnikatelů to přeci jen rozděluje, aby měli větší přehled o penězích, které protékají společností.

Dalšími knihami jsou kniha pohledávek a kniha závazků. Záleží pouze na podnikateli, zda bude vést oddělené knihy, nebo bude mít pouze jednu knihu pro všechny své obchodní subjekty se kterými spolupracuje. Každý subjekt může mít také svoji vlastní knihu. Tyto knihy však musí obsahovat pořadové číslo, datum vystavení, částku, datum splatnosti a údaje o zaplacení.

Kromě výše uvedených knih mohou podnikatelé vést také speciální knihu o zásobách či o mzdách. Pokud je podnikatel plátce DPH, měl by vést také tuto evidenci. V případě, v knihách pohledávek a závazků nejsou uvedeny nepřímé daně, je dobré si vytvořit také knihu pro sledování těchto daní. Vhodné je vést také evidenci karet časového rozlišení či zákonných rezerv.

O webu

Naše webová stránka je věnována daňové evidence. Dozvíte se vše, o této náhradě jednoduchého účetnictví, musíte vědět. Zjistíte, jaké doklady je nutné vydávat a po jakou dobu je nutné je uchovat. Dále budete vědět, jaké knihy musíte v daňové evidenci vést, a které jsou zcela dobrovolné. Součástí každého podnikání je také dlouhodobý majetek či zásoby. Dozvíte se tedy jak je to s nimi v daňové evidenci. To vše a mnohem více se dozvíte právě na našich stránkách.