Daňová evidence

Daňová evidence

Daňový dokladO daňové evidenci můžeme říci, že svým způsobem nahrazuje jednoduché účetnictví. Jednoduché účetnictví bylo v České republice zrušeno v roce 2004. Od té doby, drobní podnikatelé, kteří nemají ze zákona povinnost vést účetnictví, mohou vést daňovou evidenci.

Daňová evidence je určena pro fyzické osoby, které nejsou účetní jednotkou ve smyslu Zákona o účetnictví č. 563/91 Sb. Tuto evidenci mohou tedy vést pouze osoby, které se nestaly účetní jednotkou, a jejich obrat za bezprostředně předcházející kalendářní rok nepřesáhl částku 25 milionů korun. Dále je nutné, aby fyzická osoba nebyla účastníkem sdružení a nebyla zapsána v Obchodním rejstříku. V opačném případě by fyzická osoba musela vést podvojné účetnictví.

Daňová evidence slouží ke stanovení základu daně a následně také pro výpočet daně z příjmů fyzických osob. Řídí se tedy také zákonem o dani z příjmů. Konkrétně se tomu věnuje § 7b.

PenízeJedná se o mnohem snadnější verzi účetnictví. Daňová evidence není příliš časově náročná a nemusíte mít dokonalé znalosti účetnictví. Zákon nám stanovuje pouze to, co v daňové evidenci musí být obsaženo. Jinak formu a vedení účetnictví nechává pouze na úvaze fyzické osoby. K jeho vedení si můžete také pořídit jednoduchý program, nebo si můžete vytvořit tabulky v Excelu.

Hlavním cílem daňové evidence je zjištění základu daně, který se stanoví jako rozdíl, mezi příjmy a výdaji, které musí mít daňový charakter. Dále nás musí informovat o stavu majetku a závazků, které mohou a ovlivňují základ daně. V neposlední řadě jsou informace, které získáme z daňové evidence, důležité pro rozhodování a řízení firmy.

Pro zachycení příjmů a výdajů je vhodné vést peněžní deník. Evidenční karty jsou pak vhodné pro zachycení pohledávek a závazků.

O webu

Naše webová stránka je věnována daňové evidence. Dozvíte se vše, o této náhradě jednoduchého účetnictví, musíte vědět. Zjistíte, jaké doklady je nutné vydávat a po jakou dobu je nutné je uchovat. Dále budete vědět, jaké knihy musíte v daňové evidenci vést, a které jsou zcela dobrovolné. Součástí každého podnikání je také dlouhodobý majetek či zásoby. Dozvíte se tedy jak je to s nimi v daňové evidenci. To vše a mnohem více se dozvíte právě na našich stránkách.